M-jaar: het idee


Op je 15e al kiezen wat je later wil worden, dat is wat vmbo'ers doen in hun eindexamenjaar. Dat is behoorlijk vroeg, dacht ik. En dat vinden veel leerlingen ook.

 

Wat nou als leerlingen, die nog niet weten wat ze willen, nog niet hóeven te kiezen. Dat ze een jaar langer mogen leren, groeien, experimenteren en uitzoeken wie ze zijn en wat ze willen? 

Daarom ik bedacht: M-jaar.

 

M-jaar is een jaar voor leerlingen ná de middelbare school, aansluitend op het eindexamen mavo/vmbo-tl en vóór de definitieve keuze van de beroepsopleiding.

 

Een jaar boordevol ruimte om te doen, leren, experimenteren,  persoonlijke ontwikkeling en kennismaken met beroepen.

 

Een spannend jaar, vrijwillig en niet vrijblijvend, van én met de leerlingen.M-jaar: doen en leren

Het jaar bestaat uit ongeveer 1/3 deel leren en 2/3 deel experimenteren, doen en ondervinden. De leerlingen gaan op onderzoek uit, ze kijken, proeven, ruiken en proberen. Ze krijgen ruimte en tijd. Er kan niks mislukken!

 

M-jaar is een keuze. Een leerling kiest vrijwillig voor M-jaar. M-jaar is niet vrijblijvend!

 

Lees hier wat de leerlingen in het

M-jaar doen. 

Kee, vlogger voor M-jaar, stelt zich voor:Keuzestress?

Leerlingen die wél al weten wat ze willen, kiezen na het eindexamen vmbo-t/mavo hun mbo-vervolgopleiding of voor de havo. Met M-jaar komt er een derde mogelijkheid bij.

 

Gedurende het M-jaar krijgen leerlingen een duidelijker beeld van beroepen en beroepsopleidingen. De kans op een verkeerde keus voor een beroepsopleiding wordt kleiner, en daarmee de kans op demotivatie en uitval.

 

Bekijk de cijfers van OCW over switchen en voortijdig schoolverlaters in het mbo.

 Voor vmbo'ers is de noodzaak voor het M-jaar het meest urgent. Zij moeten een vervolgopleiding kiezen door de schoolplicht (startkwalificatie) na hun eindexamen. Voor havisten en vwo'ers geldt dat minder. Zij kunnen een tussenjaar nemen om de keuze voor een vervolgopleiding uit te stellen, want ze hebben al aan de startkwalificatie voldaan.


Lees hier het hele artikel

Parool, 10 april 2018


Het M-jaar wordt georganiseerd in samenwerking met het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.